Зарахування дітей до 1 класу буде здійснюватися до 01.06.2021 року на безконкурсній основі, за заявою батьків.

Витяг зі статуту Новоселицького НВК

2.6. Зарахування дітей до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом керівника на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) , а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого классу і дошкільного підрозділу).

Приймання дітей дошкільного та шкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.

Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення дітей до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи дитини встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.7. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положенням про дошкільний навчальний заклад.

2.8. Учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти. Кількість учнів у навчальних приміщеннях має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці).

У дошкільному підрозділі групи комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.

2.9. Поділ класів на групи у шкільному підрозділі на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

2.10. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

2.11. Для дітей 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально - матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу в межах виділених асигнувань можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

В Новоселицькому НВК забезпечено умови доступності до навчання осіб з особливими освітніми проблемами

Кiлькiсть переглядiв: 280

Коментарi